top of page

מאסטר core ומתיחות 1

פרטי החבילה

אימוני מתיחות נעשו עם השנים מאוד פופולאריים בעולם התנועה ובעיקר בשיעורי קבוצות. חשיבותם לתנועתיות, שיפורי טווחי תנועה וחיזוק המערכת הגלובאלית ידועה שנים ומוכחת מחקרית. פרק זה מתמקד בשילוב תרגילי מתיחות, דינמיים, פאסיביים ואקטיביים ובתוכם מזקקים את מיטב תרגילי ה –core בשילוב תרגילי המתיחות.
הרכישה הינה חד פעמית וללא הגבלת זמן צפייה!

מאסטר core ומתיחות 1

9fe3ca0e-f9b4-4498-b7c2-69774180c6a5

35 דק

צפייה ללא הגבלת זמן

59
bottom of page